Регистриране на потребител

или Отказ
Часът е: 11:40

Екоинспекцията в Русе ще състави акт на "Каолин" АД Избрана

"Каолин" АД "Каолин" АД

Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Русе ще състави акт на предприятието "Каолин" АД - Сеново, съобщи БТА.

Експерти на инспекцията са извършили извънредна проверка

на предприятието в град Сеново след възникналия на 1 юни инцидент със самозапалване на химичното вещество натриев хидросулфит в складово помещение на дружеството.

Служителите са изискали счетоводните справки от дневниците на материалните запаси от началото на тази година до 31 май. От документалната проверка е станало ясно, че съхраняваните от дружеството количества от натриев хидросулфит не съответстват на декларираните 20,9 тона, а в определени моменти ги надвишават.

Съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда фирмите, съхраняващи опасни химични вещества, се класифицират с нисък и висок рисков потенциал в зависимост от вида и количествата им.

"В случая съхраняваните през проверявания период опасни химични вещества надвишават пределните количества за нисък риск. Дружеството не е подало уведомление до министъра на околната среда и водите за класификация на съоръжение или склад, за което ще му бъде съставен акт за установяване на административно нарушение", обясняват от РИОСВ.

На "Каолин" АД - Сеново, е дадено предписание да предаде веществата, третирани по време на аварията, които са вече негодни за употреба, на фирма, притежаваща необходимото разрешително за дейности с отпадъци.

Последно променена в Сряда, 04 Юни 2014 21:23
Оценете
(2 гласа)
Прочетена 4009 пъти
Ludogorie info

www.ludogorie.info

Оставете коментар

Пояснителен текст относно коментарите...