Регистриране на потребител

или Отказ
Часът е: 1:52

Планират 150 000 лв за физкултурния салон в Глоджево Избрана

Планират 150 000 лв за физкултурния салон в Глоджево Снимка: © Ludogorie Info

На 8 януари, тази година, се проведе първото заседание на Обществения съвет при Кметство гр. Глоджево, на което бяха обсъдени редица предстоящи дейности, свързани с разпределението

на бюджета за календарната 2014 година. На срещата присъстваха инж. Георги Георгиев – кмет на Община Ветово, Мустафа Яхя – кмет на гр. Глоджево, Исмаил Селим – зам. кмет на Община Ветово, общинските съветници – Метин Ахмедов и Гюнейт Исметов, директорите на учебни и детски заведения, представители на пенсионерските клубове, както и общественици, имащи отношение към разискваните проблеми.

Сайтът Лудогорие Инфо, воден от стремежа си да информира своевременно и обстойно своите читатели за случващото се на територията на Община Ветово и в гр. Глоджево, в поредица от няколко статии, ще представи подробен репортаж от заседанието на обществения съвет, както и мненията, предложенията и становищата на участниците в него.

Първото заседание беше открито от инж. Георги Георгиев, кмет на Община Ветово с кратко встъпително експозе в което той посочи, че "това събиране може да се разглежда като част от публичното обсъждане на бюджета за тази финансова година. Добре е да се седне и спокойно, по места, да се обсъдят предстоящите задачи и проблеми."

Ние все още не знаем основните параметри на бюджета, т.е. цифрите с които ще разполагаме, но имаме известна информация за това, което предстои да се случи. Нормално е населението също да се интересува от капиталовите разходи за едно населено място, за това какво можем да заделим и какво можем да направим видимо за съответното населено място, което да остане трайно за хората и да промени облика на селището, било на детска градина, на училището, площади, сгради и т.н.

Все още обаче ние не можем да бъдем сигурни в цифрите. Затова аз бих искал да очертаем приоритетите и да набележим предстоящите дейности по важност, защото в крайна сметка вие, хората, ще бъдете ползвателите на това, което ще се случи. Добре ще бъде да чуем мнението на всички ви, но преди всичко на кмета на Глоджево, на директорите на учебните и детски заведения, на обществениците.

Аз съм убеден, че предложения ще има много, но както в къщи, когато правим нещо се съобразяваме с това какви са ни възможностите, така и тук би следвало да се разпростираме според чергата си. Мога да споделя с вас една добра идея, която реализираме през този мандат в Глоджево, в Смирненски и във Вятово, а тя е, че благодарение на многото работници, които имахме по програми, ние успяхме да свършим много работа в населените места като влагахме средства само за материали, като по принцип тук би следвало да се залагат капиталови вложения, след това да го възлагаме на фирми и т.н. А по този начин, с местни работници, можахме да направим много видими за населените места неща и да ни излезе много пъти по-евтино. И затова ще бъде добре да си поговорим освен за капиталните вложения, и за едни средства, които бихме могли да заложим в бюджета на кметството за текущи ремонти, с които да можем, ако имаме такива програми и такива работници, да направим повече от това което долу-горе можем да разпределим като средства...

В скоро време предстои един чувствителен ремонт на пенсионерския клуб, който ще включва лепене на плочки, фаянс, изграждане на висящ таван, изграждане на покрив и поставяне на керемиди. Ако ние си заложим такива средства за текущ ремонт с наши работници, ние може да не дадем никакви други пари освен за материали. Защото ако тези дейности бъдат възложени на фирма започват ДДС-та, печалби и т.н., и се оскъпява значително. Та в тази насока искам да чуя вашите мнения и предложения.

Ето, например, предстои да се завърши сградата на кметството. Това което беше направено дотук по фасадата на кметството се случи само с наши хора и със собствен труд и материали. Сега предстои да я завършим и ако разполагаме с наши хора, работници, то с повече труд и упоритост може да се завърши и кметството да придобие вида, който би следвало да има.

Рефие Ралева – директор на ОДЗ:
За тази финансова година за детската градина са приоритетни две неща: първото, е наложителният ремонт на парната инсталация, а второто – отремонтиране на детските площадки в двора на ОДЗ.
Първият проблем е доста сериозен и вероятно ще трябват около 60-70 хиляди лева, защото парната ни инсталация е много остаряла, на много места е сериозно корозирала вследствие на което се наблюдават неконтролируеми течове, които се опитваме да ремонтираме на парче, но това вече почти е невъзможно. Трябва да се подменят инсталация, тръби и радиатори. Първата доклада, която съм писала за този проблем е от 2006 година. Мисля, че дойде момента да се почне. Не знам по какъв начин ще го направим дали изведнъж или на части. С господин Ветовалиев сме разговаряли, идвал е няколко пъти, огледахме, видяхме, той си направи сметките, долу-горе около 60-65-70, там ще варира сумата, общата сума. Аргументите ми наистина са реални. Вече изпитваме необходимост от този ремонт, защото някъде имаме изтичане на вода и конструкцията на сградата е такава, че не е възможно да се установи къде е теча ...

Втората важна задача, която считам, че може да се осъществи с хора от временната заетост, е да се отремонтират площадките в двора на ОДЗ, включая всички уреди и съоръжения – люлки, пързалки и т.н. Считаме, че това можем да го направим със съдействието и помощта на г-н кмета на гр. Глоджево. Ние бяхме започнали една такава съвместна дейност през миналата година, за което му изказвам благодарност и се надявам, че ще можем да продължим и през тази година.

Инж.Георги Георгиев: Тук проблема е малко по-сложен. Аз съм говорил и с човека, който прави инсталацията, но имам притеснения относно осъществяването на ремонта на части, понеже системата така е изградена, че е непрекъсната, не е на крила. Ако беше в едното крило да го отделим и да го направим, а другото да го оставим евентуално за след година, но това пък е почти невъзможно. Най-добре е да се изгради нова, паралелна система, но да видим доколкото ще ни стигнат парите, защото тази система е много голяма. Вероятно ще бъдат необходими около 50-60 хиляди лева и съм малко притеснен, но нека да го има като предложение на директорката, а когато започнем да разпределяме всички средства, ако има средства може да направим и цялата инсталация.

Ето, както миналата година, аз бях казал пред всички, че в бюджета ще има плюсове, но за съжаление общинските съветници не погледнаха сериозно на това за което си говорим, и в крайна сметка парите бяха прекалено много, а те не актуализираха бюджета достатъчно навреме така, както предложихме. И определено считам, че това беше слабост на общинския съвет, че не осъзнаха за какво става на въпрос и стана на принципа "вода газиш, жаден ходиш". Парите в банката стоят, обаче някой не благоволява те да бъдат използвани ...

Алеко Алеков – директор на СОУ "Христо Ботев": През миналата календарна година, със съвместните усилия на всички, успяхме да направим външното саниране на физкултурния салон, което включваше подмяна на дограмата, топлоизолация и саниране на сградата и тя придоби един много естетичен и приветлив вид. Използвам случая да благодаря от името на всички ученици, учители и персонал за това, което беше направено и да благодаря пак от тяхно име на всички, които имаха отношение това да се случи. Имаме основание да се гордеем с този хубав физкултурен салон, защото нашият физкултурен салон, за разлика от другите салони в останалите населени места, е един от най-големите и най-просторни физкултурни салони на територията на цялата община. В него могат да се провеждат състезания от много по-висок клас. Нашето очакване през настоящата календарна година е, както добре беше направен физкултурният салон отвън, така добре да бъде направен и отвътре. И в тази връзка, апелирам към кмета на общината и към общинските съветници - да се заделят ни повече, ни по-малко, но достатъчно средства за да може той да стане истински функционален, както за учебна и тренировъчна дейност, така и за състезателна дейност от много по-висок клас – за областни, зонални и републикански състезания и турнири.

Вероятно гласуването на средствата и стартирането на втората част на ремонта ще изисква технологично време, но на първи етап, сега, за да може да се ползва физкултурният салон е необходимо да се обмисли някакъв вариант за обезопасяване на стъклопакетите на новата дограма, защото една топка може да нанесе поражения ...

Г. Георгиев: Няма как да стане преди да стартираме процедурата, сумата която ми казва Невзие Бекирова е 150 000 лева, като тук се включва и канализацията, която е необходимо да бъде изградена.

А. Алеков: Да, наистина, сериозен проблем е запушената канализацията за отпадни води във физкултурния салон. За съжаление не сме в състояние да открием и никой не е в състояние да ни каже къде се намира септичната яма за да предприемем някакви ефективни мерки по отпушването.

Г. Георгиев: Доколкото разбирам залата е строена около 1981-82 год., стават вече близо 32 години и нормално е за такъв период да има проблеми. Считам, че добро решение ще бъде да се изгради нова септична яма. Отново повтарям, като обща сума говорим за 150 000 лева като довършваме всичко вътре, включително и канализацията.

А. Алеков: Искам да поставя на вниманието на присъстващите още един проблем, който е от компетенциите на общината, но е на територията на училището и касае всички ученици, това е столовата. За столовата през миналата година беше доставено ново оборудване – нова печка, пекарни, хладилници и др., но дограмата е под всякаква критика. На места прозорците зеят два пръста и през зимата това е предпоставка за замръзване на основните щрангове на парната инсталация, които минават през ученическия стол, а това от своя страна  може да  доведе до много сериозни проблеми.
Нашето предложение, още в началото на учебната година, беше да се извърши реконструкция на прозорците в северната страна на училището, които да се повдигнат с 2-3 реда газобетонни блокове итонг, да се постави нова ПВЦ дограма и да се реши проблема. Това беше предписание и на здравните органи.

Невзие Бекирова: Ще изготвим една груба сметка да видим на колко ще възлезе.

А. Алеков: Друга наша идея е, ако може и вие като община да ни съдействате по проекти, да направим едни модерни комбинирани спортни площадки на двора на училището. Считам, че това ще допълни цялостния спортен комплекс в училището.

Исмаил Селим: През месец февруари ще има възможност да се кандидатства по проекти по една наредба  на Министерството на младежта и спорта. Евентуално там трябва да се търсят възможности...
(Край на І-ва част)

Последно променена в Вторник, 14 Януари 2014 23:39
Оценете
(9 гласа)
Прочетена 2894 пъти
Ludogorie info

www.ludogorie.info

2 коментара

 • Връзка на коментара Ludogorie info Четвъртък, 16 Януари 2014 19:46 публикуван от Ludogorie info

  Екипът на Лудогорие Инфо уточнява, че предстои публикуване на втора част от репортажа, но е необходимо известно технологично време и молим читателите за търпение ! Относно читалището, напълно се солидаризираме и обещаваме да посветим най-малко две отделни и специални статии, в които да разискваме дейността на тази културна институция, ако такава изобщо има в Глоджево и с това да предизвикаме обществен дебат относно бъдещето й !

 • Връзка на коментара ИВЕДИК Четвъртък, 16 Януари 2014 17:19 публикуван от ИВЕДИК

  НА ТАЗИ СРЕЩА КМЕТА НА ГР. ГЛОДЖЕВО НЕПРИСЪСТВАШЕ ЛИ? НЕ ПРОЧЕТОХ НИКАКВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ НЕГОВА СТРАНА. ДА НЕ БИ ДА Е ПРИСЪСТВАЛ САМО КАТО СЛУШАТЕЛ.
  ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЮДЖЕТА СЛЕДВА ДА СЕ ОБСЪДИ ПУБЛИЧНО С НАСЕЛЕНИЕТО, А НЕ С ХОРА КОИТО СА ПОСОЧЕНИ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА.
  КМЕТА НА ОБЩИНАТА НЕЗНАЕ С КОЛКО СРЕДСТВА РАЗПОЛАГА НО ПРИСЪСТВАЩИТЕ ГИ РАЗПРЕДЕЛЯТ.
  ГОСПОДА ОБЩИСТВЕНИЦИ ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ, ЧЕ В ГЛОДЖЕВО ИМА И ЧИТАЛИЩЕ, НЕ ГО ПРЕНЕБРЕГВАЙТЕ.

Оставете коментар

Пояснителен текст относно коментарите...