Регистриране на потребител

или Отказ
Часът е: 2:41

Представяме: Земеделска кооперация „Житница“ в Глоджево Избрана

Мехмед Солаков Мехмед Солаков

Земеделска кооперация „Житница" в град Глоджево е създадена през м. февруари, 1993 год. като първоначално е регистрирана в Разградския окръжен съд,

но впоследствие регистрацията е прехвърлена към Русенския окръжен съд, поради преминаване на град Глоджево към Русенски съдебен район.

Репортер на Лудогорие инфо се срещна и разговаря с Мехмед Солаков, председател на ЗК „Житница" в град Глоджево. Ето какво разказа той за близо четвъртвековната история и настоящата дейност на кооперацията:

Кооперацията е създадена през 1993 год., но ефективната ѝ производствена дейност започва през 1994 година. Тогава се обработваха близо 16 000 дка със състав от около 27-30 човека. Впоследствие, с подновяването на техниката и въвеждането на високотехнологични машини, числения състав спадна както в административния персонал, така и в обслужващия персонал – намаля броя включително и на механизаторите. Към настоящия момент обработваме около 12 000 дка земеделска земя с 12 души персонал.

Обработваемата ни земя е само от землището на град Глоджево. Към 31 декември 2016 год. имаме 93-ма член-кооператори.

Традиционно отглежданите от нашата кооперация култури са предимно зърнените и зърнено-маслодайните като основна сред тях е пшеницата. През годините тя е търпяла големи изменения в мащаба си и по-конкретно в обработваемите декари. Минимум около 40 до 45% от обработваемата земя е заета от пшеница , следва ечемика като есенна култура, а през последните години започнахме отглеждането и на рапица. Традиционни култури са ни и слънчогледа и царевицата. От скоро време започнахме отглеждането и на станалата модерна, и налагана от Европейския съюз, т. нар. протеинова култура, при нас тя е соята. Обработваме на година около 800- 900 дка, но тази година мислим да се откажем от соята и да преминем на грах.

По отношение на използваната техника за обработване на земите Мехмед Солаков изтъкна, че през 2008 год., по мярка 121, са закупени два трактора Клас Аксион 850 с цялото им необходимо оборудване, включващо пълен арсенал прикачен инвентар за тази техника. Същевременно по проекта са закупени и един комбайн Клаас Мега 350, а в течение на годините са придобити и още един комбайн Джондер Б 660, един трактор Джондер, една самоходна пръскачка Джондер, като всички трактори са оборудвани с необходимия инвентар, както и комбайните с различните хедери за царевица и слънчоглед, отбеляза председателят.

Мехмед Солаков подчерта, че ползваната към настоящия момент техника е почти изцяло компютъризирана, но за съжаление делът на младите кадри, които я обслужват е незначителен, което е проблем не само за нашата кооперация, но и за цялата ни страна, каза той.

През производствената 2016 година есенните култури бяха добри и в развитието си и като добиви, продължи разказа си председателят. И при ечемика и при пшеницата добивите ни са над 600 кг/дка, при рапицата – над 300 кг/дка, но при царевицата отчитаме незадоволителен резултат от порядъка на 300 кг/дка, дължащ се сушевата година. За съжаление ниски са добивите и при слънчогледа - около 300 кг/дка.

Мехмед Солаков коментира, че „що се касае до пазара на зърното и ценовото представяне на търговците спрямо нашата продукция, може да се каже, че се забелязва спад в ценовата политика. Изкупните цени на произведената от нас продукция са под нивата на фактическата им себестойност, т.е. трябва да продаваме на загуба. Към днешния ден цените може би са малко по-приемливи, в смисъл, че са 1-2 стотинки над себестойността, която отчитаме.

Към настоящия момент имаме на склад все още нереализирана продукция – царевица, слънчоглед и пшеница. Ние очакваме един по-добър пазар за тях, за да можем да постигнем набелязаната от нас реализационна цена. Но като цяло мога да кажа, че цените тази година са ниски и не ни задоволяват . Отпусканите от Европейския съюз и правителството субсидии също са недостатъчни и не могат да компенсират загубите.

 

= = = = = = = = = == = = =

Мехмед Солаков съобщи, че на 4 март 2017 год., (събота) от 9:00 ч. в салона на Читалище „Просвета – 1910 г.", гр. Глоджево ще се проведе общо кооперативно отчетно събрание при следния предварителен дневен ред:

1. Утвърждаване на Решение на Управителния съвет за изключване на член-кооператори.
2. Отчет за дейността на Управителния съвет през 2016 година.
3. Отчет на дейността на Контролния съвет през 2016 година.
4. Приемане на годишния финансов отчет и Одиторския доклад за 2016 год. и избор на Експерт Счетоводител за 2017 година.
5. Заключение на Контролния съвет.
6. Приемане План програма за дейността през 2017 година.
7. Упълномощаване на Управителния съвет и Председателя на Кооперацията за теглене на кредити за придобиване и разпореждане с имущество на Кооперацията, ДМА и сключване на договори.

На събранието ще присъстват само член-кооператори с внесен дялов капитал.

Последно променена в Събота, 04 Март 2017 02:24
Оценете
(8 гласа)
Прочетена 2849 пъти
Ludogorie info

www.ludogorie.info

Оставете коментар

Пояснителен текст относно коментарите...